Naše nagrade in priznanja

Smo kompetentni ponudnik storitev, ki snuje unikatne rešitve za vaše projekte.

To pa seveda zahteva doslednost in osredotočenost na visoko kakovost.  Samoumevno postavljamo nove standarde in nudimo najvišjo možno stopnjo kakovosti ter varnosti. Številni certifikati in dokumenti potrjujejo uspešnost takšnega razmišljanja. Ves čas si prizadevamo postavljati nova merila.

Državno priznanje

Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mlade, skladno z 68. čl. avstrijskega Obrtnega zakona, podeljuje grb republike Avstrije podjetjem, ki so pridobila zasluge za izjemne dosežke v avstrijskemu gospodarstvu in v svoji gospodarski panogi na državni ravni zavzemajo vodilno ter javno spoštovano vlogo. Družba Prangl G.m.b.H. je nosilec tega državnega priznanja od leta 1982.

Ekohiša

V Evropi se okoli 40 % energije porabi v stavbah. V Zeleni knjigi Evropske komisije o energetski učinkovitosti je sektor stavb označen kot bistveno področje. Namen programa »Ekohiša« je zajeti in prikazati obstoječe gospodarske učinkovitostne potenciale v poslovnih in obrtnih oz. industrijskih stavbah. S sprejemom v program »Ekohiša« podjetja dokazujejo svojo pionirsko vlogo na področju ekologije.

Vodilna avstrijska podjetja

Avstrijski časopis WirtschaftsBlatt, portal KSV1870 in revizijska družba PwC Österreich že od leta 1997 izpostavljajo najboljša oz. vodilna avstrijska podjetja ter jih razvrščajo v tri kategorije. Prangl se od samega začetka giblje med »velikimi akterji« (letni promet znaša preko 50 mio. EUR). Redna uvrstitev v to kategorijo potrjuje, da je Pranglova pot trajnostne kakovosti storitev in podpore za stranke prava.

ISO 9001

EN ISO 9001 je mednarodno veljavni standard, ki določa kriterije sistemov vodenja kakovosti – s ciljem zagotavljanja nenehnega stopnjevanja uspešnosti podjetja in s tem povezanega zadovoljstva strank. Družba Prangl se je zavezala k izpolnjevanju teh normativnih zahtev in s tem svojo pozornost usmerila k strankam.

ISO 14001

Standard EN ISO 14001 opredeljuje mednarodno veljavne kriterije sistemov ravnanja z okoljem. Prangl zajema in analizira najrazličnejše okoljske vplive z namenom odkrivanja možnosti za izboljšave, rezultate pa učinkovito vključuje v vodenje internih procesov. Sistem ravnanja z okoljem prav tako zagotavlja upoštevanje in izpolnjevanje vseh, za podjetje pomembnih zakonskih in drugih uradnih predpisov.

ISO 45001

Kot ena prvih v tej panogi je družba Prangl pridobila certifikat ISO 45001, ki navaja zahteve za sodoben sistem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v podjetju. Prepričani smo, da je s tem novim standardom in krogom PDCA (načrtuj – naredi – preveri – ukrepaj), ki ga vsebuje, dodeljena ustrezna vloga varnosti ter aktivnemu preprečevanju nezgod pri delu.

SCCP

Do Certifikata po SCCP (Safety Certificate Contractors for Petrochemicals) so upravičena samo podjetja, ki dokazujejo posebej visoke standarde na področjih varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja. Varnost človeka in okolja ima brezpogojno prednost pri izvajanju katerekoli tehnične storitve. Vse podružnice in storitve družbe Prangl so certificirane po SCCP.

Great Start!

Kot družinsko podjetje Prangl stavi na usposabljanje vajencev. To je potrdila tudi raziskovalna mreža »Great Place To Work« in družbi Prangl podelila priznanje »Great Start!«. Mladim želimo še naprej nuditi utemeljeno in aktivno usposabljanje ter jih kar najbolje vključiti v delovni vsakdan. Nekateri naši pripravniki medtem zasedajo vodilne položaje v našem podjetju.

Piškotki

Ta spletna stran uporablja tehnično nujno potrebne piškotke. Za prikaz videoposnetkov potrebujemo vaše soglasje za prenos funkcionalnih piškotkov. Z vašim privoljenjem v prenos funkcionalnih piškotkov zajemamo anonimizirane podatke o uporabniškem vedenju, da bo naša spletna stran prijaznejša uporabnikom. Za več informacij kliknite našo Izjavo o varstvu podatkov.